Follow us on No1 online resource for drug and alcohol rehabilitation centres worldwide

12 KROK DO PROGRAMU alkoholizmu

Polski - Program 12 Kroków

Program 12 Kroków, w formie, jaka znamy dziś, po raz pierwszy został wprowadzony przez Anonimowych Alkoholików w 1939 roku. Program ten został wprowadzony jako przewodnik do pomocy dla alkoholików trzeźwiejących w radzeniu sobie z przeszkodami, jakie mogą napotkać i sposobów zwalczania tych problemów, na co dzień. Program 12 kroków stał się niezwykle popularny i jest już przyjęty przez wiele klinik i centrów rehabilitacyjnych i światowych ośrodków leczenia obsługujących klientów uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Kluczowym elementem tego programu pozostaje przyjęcie i akceptacja problemu oraz uczynienie ludzi świadomymi, że leczenie wymaga nie tylko Bożej interwencji, ale również ich własnej pracy z programem. W centrach rehabilitacyjnych gdzie używa się 12 kroków skuteczność programu opiera się na ciągłej pracy osoby przez kolejne 12 stadiów programu.

Niektórym klinikom i ich klientom, którzy korzystali z tego programu, udało się również dostosować go do rozwiązania innych problemów w życiu. Inne korzyści z 12 Kroków uwzględniają fakt, że może on dotyczyć całej rodziny w procesie rehabilitacji. Program bierze pod uwagę fakt, że alkoholizm dotyka zarówno rodziny i społeczeństwo jako całość i kompletny proces uzdrowienia może być osiągnięty przy pomocy osób bliskich, środowiska osoby stworzenia dla niej wsparcia i stabilności.

Jedna z podstawowych zasad programu 12 Kroków jest przyjęcie, że uzależnienie od alkoholu jest złe, a błąd, który został popełniony, musi zostać naprawiony. Dopuszczając osobę dotkniętym problemem I pozwalając jej decydować o leczeniu, równocześnie włączając w leczeniu otoczenie, sprawia, że czują się lepiej. Kolejna zaleta programu to założenie potwierdzające fakt, że istnieje wyższa siła, która jest gotowa zaakceptować nasze grzechy i odpuść nam, jeśli spróbujemy samodzielnie w naszej mocy naprawić nasze życie.

Kolejnym sposobem, w jakim program 12 Kroków stara się odbudować pewność siebie w osobie uzależnionej, jest pomoc w zrozumieniu, że alkoholizm lub uzależnienie jest chorobą, że dzięki pracy może być powstrzymany , aby zapobiec dalszemu piciu lub zażywaniu narkotyków. Punktem bazowym do programu jest powstrzymywanie się od nadużywania alkoholu lub substancji, co jest możliwe podczas pracy przez wszystkie dwanaście kroków.

Podstawowe zasady 12 Krok programu podkreślają fakt, że alkoholizm dotyka i hamuje nie tylko alkoholika lub osobę uzależnioną, ale także życie ich partnerów i rodzin, lub po prostu tych, wchodzących w regularny kontakt z nimi podczas picia lub używania narkotyków w sposób uzależniający .

Polski
Alkohol ośrodków leczenia
More Articles
No1 online resource for drug and alcohol rehabilitation centres worldwide